VIETNAM Ginseng COMPANY WELCOME HT. THANH QUANG XI – Vice Chairman of the Buddhist Council, Head of the Board of Directors of the Vietnamese Buddhist Sangha, KON TUM PROVINCE came to visit.

On the morning of Saturday, November 12, 2021, Vietnam Ginseng Company welcomed the Most Venerable Most Venerable Thich Quang Xa, Vice Chairman of the Vietnam Buddhist Executive Council, in charge of 5 Central Highlands provinces - Head of the Executive Board. Kon Tum Buddhists visited the company and at the same time wished the company would have a lot of peace and convenience in business and development in the future.

In the joyful atmosphere of the company visit, HT. Thich Quang Xa shared He wishes that Kon Tum province will develop strongly in tourism, services, reputation as well as the province's religion thanks to Ngoc Linh ginseng products, because this is a precious medicinal herb. rare and extremely good for health, but there are still not many opportunities to reach people in need both at home and abroad.

Tổng giám đốc công ty cổ phần dược liệu Sâm Việt Nam cũng cho biết: “Mong muốn của công ty trong tương lai là có thể nâng tầm cây Sâm Việt Nam (Sâm Ngọc Linh), trở thành một mũi nhọn ngành kinh tế tỉnh Kon Tum nói chung và cả nền kinh tế nước nhà nói riêng về cả sản lượng bán ra cũng như là phát triển nền du lịch trong tương lai. Bước đầu trong chiến dịch này sẽ là phân bố sản phẩm trên 63 tỉnh của Việt Nam. Giúp cho người sử dụng sản phẩm được thanh lọc cơ thể, bồi bổ hệ miễn dịch để có thể vượt qua đại dịch Covid đang hoành hành hiện nay.”

At the end of the company visit, HT. Thich Quang Xa had his best wishes for the company, wishing that the company would develop quickly in the future, bring to the society many useful products as well as provide a source of employment for the society. In the future the company will definitely succeed.

Congratulation to the Most Venerable Most Venerable Thich Quang Xa, Vietnam Ginseng Company wishes him a lot of health, peace, forever the shade of the great longevity tree that protects sentient beings as well as the after-school goods.

Leave a Reply

Contact